اگر به  تاریخی بیهق مراجعه  کنیم می ببینیم نویسنده این کتاب با استفاده از منابع معتبری که در دست داشته است این روستا را اینگونه معرفی می کند :

کراب : ده ، دهستان کراب ، منطقه ای کوهستانی با پوشش گیاهی است. بِلاش آباد در شرق ، کسکن در جنوب و روستاهای شاره و دلبر در غرب آن قرار دارند و چند واحد صنعتی در آن دایر است. از آثار مهم قدیمی آن ، مسجد جامع ، برج نو کاریز و مزار روستا که متعلق به ادیب کرابی است ، می باشد. بیهقی آن را مربوط به رَبع خسروجرد می خواند که اقامه ی نماز جمعه و خطبه داشته است.

خواجه یحیی کرابی (کراوی) ، هفتمین امیر سربداری اهل این روستا بوده است. وی را مردی ادیب و صاحب نفوذ می دانند که در گسترش ثغور سربداران ، اهتمام داشت. طغاتیمور را هم او به مازندران بکشت و شریعت و احکام آن را احیاء کرد و پس از پنجاه سال حکومت به دست برادر خود کشته شد. برادرزاده اش (خواجه ظهیر) توسط پهلوان حیدر قصّاب به عنوان هشتمین امیر سربداری انتخاب گردید ، وی یک سال بعد به خاطر نفوذ بیش از حد پهلوان حیدر استعفا داد.

علی اکبرکرابی فرزند حاج محمد رضا برادر دوتن از شهدای کراب تحقیقات در خور توجه ای در مورد تاریخچه کراب انجام داده است که ضمن سپاسگزاری از ایشان به جهت رعایت ادب در این بخش عینا مطالب ایشان را که با قلم فصیح وروان خودشان نگاشته اند در اختیار علاقمندان قرارمیدهیم. با آرزوی سلامتی وتندرستی برای ایشان.